Onze Visie

Op 1 september 2019 sloegen Atheneum Centrum en Atheneum Pegasus de handen in elkaar. Athena is een vernieuwend en gedurfd project dat de hervorming van het secundair onderwijs kleur geeft. Als doorstroomschool hebben wij als doel de leerlingen maximale slaagkansen te bieden in het hoger onderwijs, rekening houdend met hun interesses, talenten en kwaliteiten.

Campus Pegasus concentreert zich op de eerste vier jaar van het secundair onderwijs als Junior High School. In de eerste graad wordt in het eerste jaar heel wat aandacht besteed aan de overstap uit de basisschool en kunnen de leerlingen al proeven van meerdere domeinen. In het tweede jaar worden de individuele talenten van de leerlingen verder in kaart gebracht door het leggen van accenten. De tweede graad laat de leerlingen kennismaken met het doorstroomonderwijs, waarbij de nadruk op verdieping, studieattitude en –vaardigheid wordt gelegd..

Door deze intensieve samenwerking tussen de drie campussen, gecombineerd met externe partners, kunnen de aangeboden middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet waardoor de onderwijskwaliteit nog hoger komt te liggen. Het volledige onderwijsteam werkt dagelijks enthousiast aan de verdere uitbouw van Athena om samen dit succesverhaal vorm te geven. 

Directeurteam Athena