Economische Wetenschappen - 2de GRAAD


Omschrijving Studiekeuze

In de richting Economische Wetenschappen komt er naast algemene economie ook een mix van bedrijfseconomie, recht en boekhouden aan bod in een pakket van 4u. Hierdoor verwerf je inzicht in de economie als systeem, kan je de verschillende ondernemingsvormen van elkaar onderscheiden op grond van de (juridische) kenmerken en raak je vertrouwd met de registratie van courante verrichtingen volgens de principes van het dubbel boekhouden. Dit alles wordt nog aangevuld met 5u gevorderde abstracte wiskunde.

> Ben je geïnteresseerd in het economisch leven en abstract denken binnen economische wetenschappen én wiskunde, dan is deze richting misschien iets voor jou?

Inschrijven

Basisvorming

Vak uur/week
Levensbeschouwelijk 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Engels 3
Frans 3
Aardrijkskunde 1
Wetenschappen (biologie - chemie - fysica) 3
Geschiedenis en burgerschap 2
Wiskunde 4
Toegepaste Informatica 1
+ Optievakken 2

Specifiek Gedeelte

Vak uur/week
Wisboost 1
Bedrijfswetenschappen 2
Economie 2

Optievakken

Vak
Media x
Edusport x
Edumusic x
32

Basisvorming

Vak uur/week
Levensbeschouwelijk 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Engels 3
Frans 3
Aardrijkskunde 1
Wetenschappen (biologie - chemie - fysica) 2
Geschiedenis en burgerschap 2
Wiskunde 4
+ Optievakken 2

Specifiek Gedeelte

Vak uur/week
Bedrijfswetenschappen 2
Economie 2
Informaticawetenschappen 1

Optiepakket

Vak uur/week
Optiepakket Duits of wiskunde 2

Optievakken

Vak
Media x
Edusport x
Edumusic x
32