Latijn - 2de GRAAD


Omschrijving Studiekeuze

In de tweede graad lees je grote uittreksels uit authentieke teksten van Latijnse auteurs. Er is o.a. aandacht voor de Romeinen in onze streken (Caesar), de Romeinse politieke organisatie, sociale strijd, mythologie en het dagelijks leven in Rome. Het bevorderen van gefundeerde kritische zin is een hoofddoelstelling. In alle culturele en historische onderdelen is er ruime aandacht voor de relevantie voor en de link met de eigen tijd.

> Wil je de antieke en hedendaagse wereld vanuit ruimer perspectief bekijken, dan is deze richting misschien iets voor jou?

Inschrijven

Basisvorming

Vak uur/week
Levensbeschouwelijk 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Engels 3
Frans 3
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Geschiedenis 2
Wiskunde 4
Wisboost 1
Toegepaste Informatica 1
+ Optievakken 2

Specifiek Gedeelte

Vak uur/week
Latijn 4

Optievakken

Vak
Media x
Science Lab x
Edusport x
Edumusic x
32