Latijn - 2de Graad - Centrum


Omschrijving Studiekeuze

In de tweede graad leest men grote uittreksels uit authentieke teksten van Latijnse auteurs. Er is o.a. aandacht voor de Romeinen in onze streken (Caesar), Romeinse politieke organisatie, sociale strijd, mythologie en het dagelijks leven in Rome. Het bevorderen van gefundeerde kritische zin is een hoofddoelstelling. We maken ook voor het eerst kennis met de Latijnse (verhalende) poëzie, met een introductie in de versleer en een grondige behandeling van stijlfiguren en andere poëtische middelen. In alle culturele en historische onderdelen is er ruime aandacht voor de relevantie voor en de link met de eigen tijd.

Welke opties kun je kiezen?

optie Wetenschappen

Wie kiest voor de optie wetenschappen in de richtingen economie en Latijn, kiest voor een pakket met 5 uur wiskunde, 2 uur fysica (waarvan een uur in het Engels) en 2 uur chemie.
In deze afdelingen wordt de leerstof wiskunde en wetenschappen met grotere diepgang aangeboden, ligt de graad van abstraheren hoger, wordt een groter inzicht vereist en wordt parate kennis opgebouwd. Deze optie is een ideale voorbereiding om vanuit de richting economie of Latijn door te stromen naar de lestijdenrichtingen met meer dan 3u wiskunde in de derde graad.

optie Talen

De nood aan communicatieve vaardigheid is bijzonder groot in onze maatschappij. Daarom biedt een richting met een belangrijk pakket talen heel wat mogelijkheden aan wie zijn taalvaardigheid wil uitdiepen.

Inschrijven
  • Skills
    • Latijn
Basisvorming  
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 3
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
ICT-vaardigheden 1
Levensbeschouwing 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
  25
Latijn - Talen  
Basisvorming 25
Latijn 4
Frans 1
Duits 2
  32

Latijn - Wetenschappen  
Basisvorming 24
Latijn 4
Wiskunde 1
Fysica 1
Chemie 1
  32