Latijn - 3de Graad


Omschrijving Studiekeuze

Dompel je onder in de Romeinse samenleving en cultuur en bestudeer de Latijnse taal in alle studierichtingen met het vak Latijn. We verwachten dat je een brede interesse en nieuwsgierigheid hebt om een oude cultuur te leren kennen door het bestuderen van authentieke teksten. Je zal op een probleemoplossende manier met de Latijnse taal omgaan waardoor je algemene taalvaardigheid zal worden aangescherpt. Je ontwikkelt je historisch bewustzijn. Mensen in de klassieke oudheid stelden zich immers dezelfde vragen als wij, maar de antwoorden waren vaak heel verschillend. Je verruimt in deze studierichting je horizon door spanningsvelden uit de antieke en hedendaagse wereld vanuit een ruimer perspectief te bekijken.

Inschrijven
Latijn - Moderne Talen  
Levensbeschouwing 2
LO 2
Nederlands 4
Frans - Engels 8
Duits  2
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde + Natuurwetenschappen 2
Wiskunde 3
Latijn 4
Kunstbeschouwing 1
Module * 2
  32
Latijn - Wetenschappen  
Levensbeschouwing 2
LO 2
Nederlands 4
Frans - Engels 5
Geschiedenis 2
Wetenschappen
(Biologie, Chemie, Fysica, Aardrijkskunde + Project STEM + onderzoeksvaardigheden)
7
Wiskunde 4
Latijn 4
Module * 2
  32
Latijn - Wiskunde  
Levensbeschouwing 2
LO 2
Nederlands 4
Frans - Engels 5
Geschiedenis 2
Wetenschappen
(Biologie, Chemie, Fysica, Aardrijkskunde)
4
Wiskunde 7
Latijn 4
Module * 2
  32

* Edu, Erasmus+, uitdieping, remediëring, keuzemodule, bijsturing...

Basisvorming  
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Lichamelijk opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Levensbeschouwing 2
  19
Latijn - Moderne Talen  
Basisvorming 19
Latijn 4
Frans 1
Engels 1
Natuurwetenschappen 2
Duits 2
Spaans 2
Keuzevakken 1
  32

Latijn - Wetenschappen  
Basisvorming 19
Latijn 4
Wiskunde 2
Fysica 2
Chemie 2
Biologie 2
Aardrijkskunde 1
Keuzevakken (vrijblijvend) (2)
  32

Latijn - Wiskunde  
Basisvorming 19
Latijn 4
Wiskunde 4
Fysica 1
Chemie 1
Biologie 1
Keuzevakken 2
  32