• 2023
 • Pegasus

Omschrijving Studiekeuze

Je leert hier in STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics) vooral onderzoeken, creatieve oplossingen bedenken en realiseren. Hierdoor worden je natuurwetenschappelijke (fysica, biologie en chemie), technische en wiskundige inzichten verder ontwikkeld.
 

Inschrijven

Basisvorming

Vak uur/week
Levensbeschouwelijk 2
Lichamelijke opvoeding

 • 2023
 • Pegasus

Omschrijving Studiekeuze

Wetenschappelijk werk met onderzoekend leren in biologie, chemie en fysica wordt aangevuld met een extra uur Nederlands, Frans en Engels.
 

Inschrijven

Basisvorming

Vak uur/week
Levensbeschouwelijk 2
Lichamelijke opvoeding

 • 2023
 • Pegasus

Omschrijving Studiekeuze

Naast de uitgebreide studie van de Latijnse taal en de Romeinse samenleving is er ook voldoende ruimte om het Griekse alfabet en de Griekse cultuur onder de loep te nemen. Veel aandacht gaat naar ‘leren leren’ met als doel het ontrafelen van een authentieke tekst. Het is de voorbereiding op een keuze Latijn in de tweede graad.
 

Inschrijven

Basisvorming

Vak uur/week
Levensbeschouwelijk 2
Lichamelijke opvoeding

 • 2023
 • Pegasus

Omschrijving Studiekeuze

Hier onderzoek je de rol van economie in de maatschappij op een kritische manier vanuit het standpunt van de consument, de ondernemingen en de overheid. Je ontwikkelt ondernemingszin en aandacht voor ondernemerschap tijdens projecten. Je ontwikkelt digitale vaardigheden door data op te zoeken, te verwerken en te presenteren.
 

Inschrijven

Basisvorming

Vak uur/week
Levensbeschouwelijk 2
Lichamelijke opvoeding

 • 2023
 • Pegasus

Omschrijving Studiekeuze

In de richting Bedrijfswetenschappen wordt net zoals in de richting Economische Wetenschappen naast algemene economie ook recht, boekhouden en bedrijfseconomie aangeboden, dit alles in een pakket van 5u. In deze richting wordt (a.d.h.v. toepassingen) wat dieper ingegaan  op hoe een economie functioneert, op het onderscheid tussen de verschillende ondernemingsvormen en op het boeken van courante verrichtingen in een dubbele boekhouding.  De wiskunde is eerder toepassingsgericht (4u + 1u toegepaste wiskunde) in functie van economie.

> Ben je geïnteresseerd in het economisch leven, in de wisselwerking tussen bedrijven en consumenten, dan is deze richting misschien iets voor jou?
 

Inschrijven

Basisvorming

Vak uur/week
Levensbeschouwelijk 2

 • 2023
 • Pegasus

Omschrijving Studiekeuze

Deze studierichting is vooral een technisch-wetenschappelijke richting. De algemene wetenschappelijke basis focust op wiskunde en een uitgebreid pakket aan fysica (mechanica & elektriciteit). Daarnaast besteden de  leerlingen veel aandacht aan de STEM-vaardigheden en technologische toepassingen.

> Ben je geïnteresseerd in wiskunde, wetenschappen en technologische realisaties (STEM), dan is deze richting misschien iets voor jou?
 

Inschrijven

Basisvorming

Vak uur/week
Levensbeschouwelijk 2

 • 2023
 • Pegasus

Omschrijving Studiekeuze

Deze richting legt een sterk accent op de wetenschapsvakken, zoals fysica, biologie, chemie en aardrijkskunde én een sterkere wiskundige ontwikkeling. Leren onderzoeken en onderzoekend leren staan hier centraal. Leerlingen leren informatie kritisch te bekijken, te structureren en te verwerken. Bovendien kan je door een optie van 3uur/week maritieme wetenschappen een introductie krijgen in de wereld van de maritieme technologie en vaardigheden.

> Heb je een neus voor wetenschappen, wiskunde en probleemoplossend denken, dat is deze richting misschien iets voor jou?
 

Inschrijven

Basisvorming

Vak uur/week
Levensbeschouwelijk 2

 • 2023
 • Pegasus

Omschrijving Studiekeuze

Leerlingen in deze richting bestuderen wetenschappen (biologie, fysica en chemie) én hun toepassingen aan de hand van bewegings- en sportactiviteiten. De combinatie van deze twee vakdomeinen zorgt voor een dieper inzicht in toegepaste wetenschappen.

> Het je interesse en aanleg voor sport én wetenschappen, dan is deze richting misschien iets voor jou?
 

Inschrijven

Basisvorming

Vak uur/week
Levensbeschouwelijk 2

 • 2023
 • Pegasus

Omschrijving Studiekeuze

Durven denken en willen weten staan centraal. “Nieuws-gierigheid” voor nieuwe inzichten en een drive om associatief te (leren) denken is cruciaal.   
De basis wordt gelegd in het vak gedragswetenschappen. Linken worden gemaakt in kunstgeschiedenis en filosofie via ICT-opdrachten, debatten, artikelbespreking, getuigenissen en onderzoeksopdrachten.
Kortom, we nemen de mens en zijn gedrag onder de loep!

> Heb je interesse in het waarom achter het menselijk gedrag? Ben je geboeid door de stappen die worden gezet in onze ontwikkeling als persoon? Schrikken vragen waarop meerdere antwoorden mogelijk zijn je niet af ? Vind je het fijn steeds opnieuw op zoek te gaan naar nieuwe inzichten? Dan is deze richting misschien iets voor jou.

Inschrijven

Basisvorming

Vak uur/week
Levensbeschouwelijk 2

 • 2023
 • Pegasus

Omschrijving Studiekeuze

Dit is een nieuwe studierichting in de tweede graad. Hier kunnen leerlingen hun communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, verdiepen in het Engels, het Frans en het Nederlands. Daarnaast maken ze kennis met een extra vreemde taal, nl. het Duits. De culturele interesse wordt verder uitgewerkt in allerlei vormen van literatuur en kunstbeschouwing.

> Wil je jouw talenknobbel en taalvaardigheid verder ontwikkelen, dan is deze richting misschien iets voor jou?
 

Inschrijven

Basisvorming

Vak uur/week
Levensbeschouwelijk 2