• 2020
 • Pegasus

Studiekeuze Omschrijving

In de richting humane wetenschappen maak je kennis met de vakken cultuuren gedragswetenschappen. In gedragswetenschappen staat de wijze waarop het individu functioneert in de samenleving centraal, in cultuurwetenschappen bestuderen we alles wat mensen produceren: kunst en techniek, maar ook wetten, waarden en normen. Humane wetenschappen is een volwaardige en evenwichtige ASO-richting die leerlingen een brede waaier aan mogelijkheden biedt met het oog op hoger onderwijs. In de lessen volgen we een graadsleerplan bestaande uit leerstofblokken zoals organisatie, expressie en identiteit.

De leerlingen maken op diverse manieren kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij: van het klassieke doceren en individuele opdrachten tot groepsdiscussies, projecten, ICT en museumbezoeken.

Welke opties kun je kiezen?

 

De nood aan communicatieve vaardigheid is bijzonder groot in onze maatschappij. Daarom biedt een richting met een belangrijk pakket talen heel wat mogelijkheden aan wie zijn taalvaardigheid wil uitdiepen. In de tweede graad wordt een stevige basis gelegd voor Nederlands, Frans, Engels en Duits. Als enige school in de regio biedt KA Pegasus Duits aan in het derde jaar. Duits is de moedertaal van meer dan 100 miljoen Europeanen. Bovendien is Duitsland onze belangrijkste handelspartner. Duits is ook belangrijke wetenschapstaal en heel wat grote literaire werken zijn in het Duits geschreven. Naast de taaltechniek wordt er ook aandacht besteed aan de vaardigheid, mondigheid én aan het kunstzinnige.

Wie in de tweede graad kiest voor talen, in combinatie met economie, humane wetenschappen of Latijn, creëert een brede en stevige basis die heel wat mogelijkheden biedt voor de verdere uitbouw van de carrière.

In de tweede en derde graad is de optie economie een smaakmaker. De leerlingen zullen geboeid raken door de probleemoplossende aanpak en de grote zelfactiviteit. Het kennismaken met de economische realiteit door het uitvoeren van opdrachten, het beargumenteren van standpunten, het confronteren met andere opvattingen en het stimuleren van de creativiteit krijgt bijgevolg voorrang op het overbrengen van kennis en economische theorieën. Hierdoor krijgen de leerlingen een genuanceerd en ruim beeld van de samenleving. Leerlingen Latijn en humane Wetenschappen kunnen nu ook kiezen voor economie als CLIL-vak (Engels) binnen het keuzegedeelte.

In de richting humane wetenschappen kan je kiezen voor een accent op kunst. Creatieve talenten worden hierbij verder ontwikkeld in de lessen muzikale en plastische opvoeding. Leerlingen maken kennis met beeldtaal en leren bewust met klanken om te gaan. Het “creatief-zijn” wordt aangemoedigd en krijgt ruimte om zich maximaal te ontplooien.

Het project Edusport wordt voortgezet in de tweede graad. In elke richting kan er geopteerd worden voor 4 uur sport tijdens de les­uren onder leiding van gediplomeerde A- of B– trainers.

Slagen in het tweede jaar voor Edusport of het afleggen van een geslaagde toelatingsproef in het begin van het schooljaar en lid zijn van een erkende sportclub behoren tot de toelatingsvoorwaarden om deze optie te kunnen volgen.

Toen we jaren geleden in het eerste jaar startten met het CLIL-project, was het de bedoeling om dit na verloop van tijd verder uit te bouwen in de tweede graad. Belofte maakt schuld en dus kunnen de leerlingen van de tweede graad zich verder ontwikkelen in meertalig onderwijs. Zoals u in de lessentabel kunt zien, werd CLIL opgenomen binnen het lessenpakket en is het dus een volwaardige optie geworden. Wiskunde wordt gecombineerd met Frans. Economie, fysica en informatica met Engels.

De leerlingen krijgen naast het gewone lessenpakket extra uren muzikale ondersteuning van professionele coaches. Dit met de focus op volgende troeven:

 • extra oefentijd (instrument);
 • aanbieden van ondersteuning via het online platform musicmasterclasses.be;
 • intesieve coaching waarbij je door professionele begeleiding sneller groeit als muzikant (zowel individueel als in groep)
Inschrijven
Basisvorming  
Levensbeschouwelijk 2
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 3
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2

 • 2020
 • Pegasus

Studiekeuze Omschrijving

Naast de brede algemene vorming waarin het verkennen en uitdiepen van interesses en talenten een plaats hebben, wordt er in het traject Algemene Vorming ruimte voorzien om via de CLIL-methodiek extra te remediëren binnen de domeinen wiskunde en Frans. Via talentenmodules en projectwerk wordt zowel in dit traject als in het traject Klassieke Talen extra aandacht besteed aan de verkennende en uitdiepende taak van de brede eerste graad.

De leerlingen kunnen binnen het domein creatieve vorming kiezen voor de optie Edumusic.

Inschrijven

Basisvorming

Domein Vak uur/week

 • 2020
 • Pegasus

Studiekeuze Omschrijving

De leerinhouden en vaardigheden die aan bod komen in de verschillende wetenschappelijk gerichte vakken (fysica, biologie, chemie en aardrijkskunde) moeten de leerlingen toelaten een wetenschappelijk onderbouwd standpunt te ontwikkelen in een maatschappelijke discussie. In onze hoogtechnologische samenleving is een zekere wetenschappelijke kennis en beheersing onontbeerlijk. Contexten uit het dagelijks leven, uit industriële en medische toepassingen van wetenschap verschaffen de leerlingen inzicht in de ontwikkeling van de samenleving en brengen een technologische vormingscomponent via het wetenschapsonderwijs.

Naast het verwerven van een wetenschappelijke geletterdheid via de gemeenschappelijke eindtermen en vakeindtermen, zal het fundamentele gedeelte wetenschappen ook kennis, vaardigheden en attitudes aanbrengen die nodig zijn om in het wetenschappelijk hoger onderwijs te slagen.

Welke opties kun je kiezen?

optie Talen

De nood aan communicatieve vaardigheid is bijzonder groot in onze maatschappij. Daarom biedt een richting met een belangrijk pakket talen heel wat mogelijkheden aan wie zijn taalvaardigheid wil uitdiepen. In de tweede graad wordt een stevige basis gelegd voor Nederlands, Frans, Engels en Duits. Als enige school in de regio biedt KA Pegasus Duits aan in het derde jaar. Duits is de moedertaal van meer dan 100 miljoen Europeanen. Bovendien is Duitsland onze belangrijkste handelspartner. Duits is ook belangrijke wetenschapstaal en heel wat grote literaire werken zijn in het Duits geschreven. Naast de taaltechniek wordt er ook aandacht besteed aan de vaardigheid, mondigheid én aan het kunstzinnige.
Wie in de tweede graad kiest voor talen, in combinatie met economie, humane wetenschappen of Latijn, creëert een brede en stevige basis die heel wat mogelijkheden biedt voor de verdere uitbouw van de carrière.

In de tweede en derde graad is de optie economie een smaakmaker. De leerlingen zullen geboeid raken door de probleemoplossende aanpak en de grote zelfactiviteit. Het kennismaken met de economische realiteit door het uitvoeren van opdrachten, het beargumenteren van standpunten, het confronteren met andere opvattingen en het stimuleren van de creativiteit krijgt bijgevolg voorrang op het overbrengen van kennis en economische theorieën. Hierdoor krijgen de leerlingen een genuanceerd en ruim beeld van de samenleving. Leerlingen Latijn en humane Wetenschappen kunnen nu ook kiezen voor economie als CLIL-vak (Engels) binnen het keuzegedeelte.

Het project Edusport wordt voortgezet in de tweede graad. In elke richting kan er geopteerd worden voor 4 uur sport tijdens de les­uren onder leiding van gediplomeerde A- of B– trainers.

Slagen in het tweede jaar voor Edusport of het afleggen van een geslaagde toelatingsproef in het begin van het schooljaar en lid zijn van een erkende sportclub behoren tot de toelatingsvoorwaarden om deze optie te kunnen volgen.

Toen we jaren geleden in het eerste jaar startten met het CLIL-project, was het de bedoeling om dit na verloop van tijd verder uit te bouwen in de tweede graad. Belofte maakt schuld en dus kunnen de leerlingen van de tweede graad zich verder ontwikkelen in meertalig onderwijs. Zoals u in de lessentabel kunt zien, werd CLIL opgenomen binnen het lessenpakket en is het dus een volwaardige optie geworden. Wiskunde wordt gecombineerd met Frans. Economie, fysica en informatica met Engels.

De arbeidsmarkt heeft nood aan geschoolde informatici. Om die reden biedt Pegasus de leerlingen de kans om naast de praktische toepassingen binnen de informatica, kennis te maken met programmeren in combinatie met elektronica.

De leerlingen krijgen naast het gewone lessenpakket extra uren muzikale ondersteuning van professionele coaches. Dit met de focus op volgende troeven:

 • extra oefentijd (instrument);
 • aanbieden van ondersteuning via het online platform musicmasterclasses.be;
 • intesieve coaching waarbij je door professionele begeleiding sneller groeit als muzikant (zowel individueel als in groep)
Inschrijven
Basisvorming  
Levensbeschouwelijk 2
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 3
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2

 • 2020
 • Pegasus

Studiekeuze Omschrijving

In de tweede graad leest men grote uittreksels uit authentieke teksten van Latijnse auteurs. Er is o.a. aandacht voor de Romeinen in onze streken (Caesar), Romeinse politieke organisatie, sociale strijd, mythologie en het dagelijks leven in Rome. Het bevorderen van gefundeerde kritische zin is een hoofddoelstelling. We maken ook voor het eerst kennis met de Latijnse (verhalende) poëzie, met een introductie in de versleer en een grondige behandeling van stijlfiguren en andere poëtische middelen. In alle culturele en historische onderdelen is er ruime aandacht voor de relevantie voor en de link met de eigen tijd.

Welke opties kun je kiezen?

Wie kiest voor de optie wetenschappen in de richtingen economie en Latijn, kiest voor een pakket met 5 uur wiskunde, 2 uur fysica (waarvan een uur in het Engels) en 2 uur chemie.

In deze afdelingen wordt de leerstof wiskunde en wetenschappen met grotere diepgang aangeboden, ligt de graad van abstraheren hoger, wordt een groter inzicht vereist en wordt parate kennis opgebouwd. Deze optie is een ideale voorbereiding om vanuit de richting economie of Latijn door te stromen naar de lestijdenrichtingen met meer dan 3u wiskunde in de derde graad.

De nood aan communicatieve vaardigheid is bijzonder groot in onze maatschappij. Daarom biedt een richting met een belangrijk pakket talen heel wat mogelijkheden aan wie zijn taalvaardigheid wil uitdiepen. In de tweede graad wordt een stevige basis gelegd voor Nederlands, Frans, Engels en Duits. Als enige school in de regio biedt Pegasus Duits aan in het derde jaar. Duits is de moedertaal van meer dan 100 miljoen Europeanen. Bovendien is Duitsland onze belangrijkste handelspartner. Duits is ook belangrijke wetenschapstaal en heel wat grote literaire werken zijn in het Duits geschreven. Naast de taaltechniek wordt er ook aandacht besteed aan de vaardigheid, mondigheid én aan het kunstzinnige.

Wie in de tweede graad kiest voor talen, in combinatie met economie, humane wetenschappen of Latijn, creëert een brede en stevige basis die heel wat mogelijkheden biedt voor de verdere uitbouw van de carrière.

In de tweede en derde graad is de optie economie een smaakmaker. De leerlingen zullen geboeid raken door de probleemoplossende aanpak en de grote zelfactiviteit. Het kennismaken met de economische realiteit door het uitvoeren van opdrachten, het beargumenteren van standpunten, het confronteren met andere opvattingen en het stimuleren van de creativiteit krijgt bijgevolg voorrang op het overbrengen van kennis en economische theorieën. Hierdoor krijgen de leerlingen een genuanceerd en ruim beeld van de samenleving. Leerlingen Latijn en humane Wetenschappen kunnen nu ook kiezen voor economie als CLIL-vak (Engels) binnen het keuzegedeelte.

Het project Edusport wordt voortgezet in de tweede graad. In elke richting kan er geopteerd worden voor 4 uur sport tijdens de les­uren onder leiding van gediplomeerde A- of B– trainers.

Slagen in het tweede jaar voor Edusport of het afleggen van een geslaagde toelatingsproef in het begin van het schooljaar en lid zijn van een erkende sportclub behoren tot de toelatingsvoorwaarden om deze optie te kunnen volgen.

Toen we jaren geleden in het eerste jaar startten met het CLIL-project, was het de bedoeling om dit na verloop van tijd verder uit te bouwen in de tweede graad. Belofte maakt schuld en dus kunnen de leerlingen van de tweede graad zich verder ontwikkelen in meertalig onderwijs. Zoals u in de lessentabel kunt zien, werd CLIL opgenomen binnen het lessenpakket en is het dus een volwaardige optie geworden. Wiskunde wordt gecombineerd met Frans. Economie, fysica en informatica met Engels.

De arbeidsmarkt heeft nood aan geschoolde informatici. Om die reden biedt Pegasus de leerlingen de kans om naast de praktische toepassingen binnen de informatica, kennis te maken met programmeren in combinatie met elektronica.

De leerlingen krijgen naast het gewone lessenpakket extra uren muzikale ondersteuning van professionele coaches. Dit met de focus op volgende troeven:

 • extra oefentijd (instrument);
 • aanbieden van ondersteuning via het online platform musicmasterclasses.be;
 • intesieve coaching waarbij je door professionele begeleiding sneller groeit als muzikant (zowel individueel als in groep)
Inschrijven
Basisvorming  
Levensbeschouwelijk 2
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 3
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2

 • 2020
 • Pegasus

Studiekeuze Omschrijving

Zoek je een extra uitdaging, dan is dit traject een mogelijke keuze. Je bestudeert de Latijnse taal, wat ook voor andere studierichtingen verrijkend is. Via Latijnse teksten word je binnengeleid in de antieke wereld. Je ontdekt hoe onze samenleving uit de Romeinse oudheid ontstaan is. Je geheugen trainen, leren leren en een brede algemene vorming zijn in dit traject de pijlers die je voorbereiden op je verdere studie.

Via een flexibel leertraject kan het traject Klassieke Talen gecombineerd worden met het traject Edusport en Edumusic. De leerlingen volgen hierbij de lessen uit het traject Klassieke Talen op de campus Pegasus en sluiten aan bij de leerlingen Olympus voor de lessen Edusport of volgen binnen het domein creatieve vorming de lessen Edumusic.

Inschrijven

Basisvorming

Domein Vak uur/week

 • 2020
 • Pegasus

Studiekeuze Omschrijving

Wil je weten waar ons belastinggeld naartoe gaat? Wil je een overschrijving leren invullen of een verzekering leren afsluiten? Dan moet je in de 2de graad voor economie kiezen. Kies je voor de richting economie, dan krijg o.a. nog twee uur boekhouden! Ideaal indien je later een eigen zaak wil beginnen!

Welke opties kun je kiezen?

optie Wetenschappen

Wie kiest voor de optie wetenschappen in de richtingen economie en Latijn, kiest voor een pakket met 5 uur wiskunde, 2 uur fysica (waarvan een uur in het Engels) en 2 uur chemie.
In deze afdelingen wordt de leerstof wiskunde en wetenschappen met grotere diepgang aangeboden, ligt de graad van abstraheren hoger, wordt een groter inzicht vereist en wordt parate kennis opgebouwd. Deze optie is een ideale voorbereiding om vanuit de richting economie of Latijn door te stromen naar de lestijdenrichtingen met meer dan 3u wiskunde in de derde graad.

optie Talen

De nood aan communicatieve vaardigheid is bijzonder groot in onze maatschappij. Daarom biedt een richting met een belangrijk pakket talen heel wat mogelijkheden aan wie zijn taalvaardigheid wil uitdiepen. In de tweede graad wordt een stevige basis gelegd voor Nederlands, Frans, Engels en Duits. Als enige school in de regio biedt KA Pegasus Duits aan in het derde jaar. Duits is de moedertaal van meer dan 100 miljoen Europeanen. Bovendien is Duitsland onze belangrijkste handelspartner. Duits is ook belangrijke wetenschapstaal en heel wat grote literaire werken zijn in het Duits geschreven. Naast de taaltechniek wordt er ook aandacht besteed aan de vaardigheid, mondigheid én aan het kunstzinnige.
Wie in de tweede graad kiest voor talen, in combinatie met economie, humane wetenschappen of Latijn, creëert een brede en stevige basis die heel wat mogelijkheden biedt voor de verdere uitbouw van de carrière.

optie Edusport

Het project Edusport wordt voortgezet in de tweede graad. In elke richting kan er geopteerd worden voor 4 uur sport tijdens de les­uren onder leiding van gediplomeerde A- of B– trainers.
Slagen in het tweede jaar voor Edusport of het afleggen van een geslaagde toelatingsproef in het begin van het schooljaar en lid zijn van een erkende sportclub behoren tot de toelatingsvoorwaarden om deze optie te kunnen volgen.

optie CLIL

Toen we jaren geleden in het eerste jaar startten met het CLIL-project, was het de bedoeling om dit na verloop van tijd verder uit te bouwen in de tweede graad. Belofte maakt schuld en dus kunnen de leerlingen van de tweede graad zich verder ontwikkelen in meertalig onderwijs. Zoals u in de lessentabel kunt zien, werd CLIL opgenomen binnen het lessenpakket en is het dus een volwaardige optie geworden. Wiskunde wordt gecombineerd met Frans. Economie, fysica en informatica met Engels.

optie Informatica

De arbeidsmarkt heeft nood aan geschoolde informatici. Om die reden biedt Pegasus de leerlingen de kans om naast de praktische toepassingen binnen de informatica, kennis te maken met programmeren in combinatie met elektronica.

De leerlingen krijgen naast het gewone lessenpakket extra uren muzikale ondersteuning van professionele coaches. Dit met de focus op volgende troeven:

 • extra oefentijd (instrument);
 • aanbieden van ondersteuning via het online platform musicmasterclasses.be;
 • intesieve coaching waarbij je door professionele begeleiding sneller groeit als muzikant (zowel individueel als in groep)
Inschrijven
Basisvorming  
Levensbeschouwelijk 2
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 3
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2

Pages