Onze troeven

Sportcultuur

Sportcultuur
Olympus creëert bij de leerlingen een manier van in het leven staan waarbinnen al het goede van sport vervat zit. Gaande van een gezonde levensstijl, sociale vaardigheden, doorzettingsvermogen, omgaan met winst en verlies, kunnen doelen nastreven, deel uit maken van een team... Olympus staat ook in voor buitenschoolse activiteiten. Waaronder tal van schoolsportactiviteiten, waar wij ons als school gaan profileren.

Flexibele leertrajecten

Flexibele leertrajecten
Athena heeft oog voor de specifieke noden van elke leerling. Om in bepaalde gevallen meer onderwijs op maat te bieden is er de mogelijkheid om in te stappen in een flexibel leertraject.Hierbij wordt ingegaan op specifieke leerbehoeftes binnen een zorgcontext (leerstoornissen, tijdelijke leermoeilijkheden of leerachterstand, hoogbegaafdheid ...) of binnen een talent- en competentiecontext (uitzonderlijke artistieke of sportieve talenten, volgen van opleidingsonderdelen in het hoger onderwijs, combineren van leertrajecten ...). Flexibele leertrajecten worden aangeboden in elke graad en op elke campus van Athena

Leerlingbegeleiding

Leerlingbegeleiding
In Olympus volgen we onze leerlingen zeer nauw op, zowel wat betere hun studieresultaten als wat betreft hun welbevinden. We zijn er immers van overtuigd dat je goed in je vel voelen de eerste voorwaarde is om goed te presteren op school. We doen er dan ook alles aan om leerlingen te helpen als we merken dat leerlingen zich niet goed voelen. Via ons digitaal leerlingvolgsysteem informeren leerkrachten, leerlingbegeleiding en directie elkaar van alle problemen en van de aangeboden hulp. De werkgroep leerlingbegeleiding vergadert wekelijks en bespreekt de leerlingen met moeilijkheden in een nauwe samenwerking met het Centrum voor Leerlingbegeleiding.

Samenwerking met sportclubs en sportfederaties

Samenwerking met sportclubs en sportfederaties
Het is de filosofie van Olympus om steeds te werken vanuit een zo breed mogelijk draagvlak. Daarom gaan wij voor elke sportspecifieke optie samenwerken met ofwel een sportclub of met de respectievelijke sportfederatie. Op deze manier creëren we een sterke terugkoppeling tussen school en sportclub. Wat maakt dat we als school over sterke hefbomen beschikken om onze leerlingen blijvend te motiveren.

Geïntegreerde werkperiode

Geïntegreerde werkperiode
Het moderne onderwijs is al lang het klaslokaal ontgroeid. Al van in de eerste graad bezoeken de leerlingen het bos, de haven van Zeebrugge, een toneelvoorstelling, etc.. Al meer dan tien jaar trekken onze leerlingen op geïntegreerde werkperiode ofte GWP. De eerstejaars gaan op pad in eigen streek, de tweedejaars trekken naar de Ardennen. Voor de tweede en derde graad staat een vijfdaagse sportstage op het programma.

De GWP of sportstage kadert in de uitwerking van vakoverschrijdende eindtermen; naast het ‘lerende’ karakter, wordt er tijdens die periode bijzondere aandacht besteed aan communicatieve en sociale vaardigheden. Essentieel voor de vorming van jonge mensen.

Sportaccommodatie

Sportaccommodatie
Als sportcampus kunnen we op ons domein vanaf 1 september 2019 beschikken over de gloednieuwe Sporthal Marie-Thérèse De Grysezaal. Dit maakt dat de lessen lichamelijke opvoeding in de best mogelijke omstandigheden kunnen doorgaan. Wat betreft onze sportspecifieke opties krijgen wij dankzij onze samenwerkingsverbanden met sportclubs en sportfederaties, als bevoorrechte partner, de kans om onze leerlingen in best mogelijke omstandigheden te laten trainen.

Milieuzorg op school

Milieuzorg op school
Olympus vindt het milieu belangrijk. Leerlingen worden bewust gemaakt van het belang van onze omgeving. De school geeft hierin het goede voorbeeld door grotendeels zelf te voorzien in het eigen energieverbruik door middel van zonnepanelen en door de aanplanting van inheems groen op de campus. Het MOSteam organiseert regelmatig sensibiliseringsacties.

Ouderparticipatie

Ouderparticipatie
De school vindt een goed contact met de ouders uiterst belangrijk. We beschikken dan ook over heel wat mogelijkheden om vlot met ouders te communiceren. Bovendien informeren we ouders over onze werkwijze. Zo richten we jaarlijks een informatie-avond in over het gebruik van Smartschool en over CLIL. Ouders zijn steeds welkom op de school om over de situatie van hun zoon of dochter te spreken. Vooraf een afspraak maken is natuurlijk aangewezen. De schoolraad en de oudervereniging worden mee betrokken in het bestuur van de school.

Talentenmodules

Talentenmodules
Wat wil je later worden? Het antwoord ligt niet voor de hand. De talentenmodules laten de leerlingen zelf ontdekken waarvoor ze potentieel hebben: talen, economie, wetenschappen en techniek… Er wordt in modules gewerkt met focus op de praktijk. Op die manier hopen we dat de leerlingen een bewuste studiekeuze kunnen maken.