ABC van campus Centrum

Wat maakt onze school zo'n leuke plek om te leren?


A

Gelieve bij afwezigheid van uw zoon/dochter steeds de school te verwittigen op het nummer 059 70 16 92. Wettigingen van afwezigheid moeten ten laatste bij terugkomst op school binnengebracht worden.

E

Dagelijks werk

Doorheen het schooljaar worden de leervorderingen en –attitudes van de leerlingen geëvalueerd. Dit wordt drie keer per schooljaar in een rapport aan de ouders bekend gemaakt. De periodes zijn vastgelegd in de schoolkalender (zie schoolreglement).

Examens

Tweemaal per schooljaar (in december en in juni) worden er examens afgenomen (schriftelijke en/of mondelinge proeven). Hier wordt gepeild naar de verworven kennis en het kunnen toepassen ervan. De resultaten worden eveneens via het rapport meegedeeld aan de ouders.

F

Problemen met de printer? Ziek geweest en wens je leerstof te kopiëren?
Voor fotokopieën kun je op het leerlingensecretariaat terecht. Kostprijs € 0.05/kopie. Gelieve cash te betalen. Openingsuren: tijdens de middagpauze.

L

In de leefregels bespreken we een aantal afspraken in verband met de organisatie van het schoolleven op de campus Go! Centrum. Willen we onze doelstellingen bereiken, dan is het essentieel voldoende aandacht te besteden aan de naleving van deze afspraken en regels. Afspraken houden echter niet enkel verplichtingen in, maar maken ook duidelijk dat je als leerling rechten hebt in onze school. Naast het recht op degelijk onderwijs, dat uiteraard het belangrijkste is, heb je ook recht op een faire behandeling, op begeleiding bij je taak als leerling en op inspraak op een aantal vlakken. De leefregels (opgesteld in samenspraak met de schoolraad, het pedagogisch college en de leerlingenraad) gelden ook als artikel binnen het schoolreglement.


Download leefregels leerjaar 2,3 en 4
Download leefregels leerjaar 5 en 6

M

De leerlingen kunnen ‘s middag in het schoolrestaurant blijven eten. Er is keuze tussen een warme maaltijd, een belegd broodje, soep of een zelf meegebracht lunchpakket. De ouders beslissen (schriftelijke verklaring) bij de start van het schooljaar of hun kind de school al dan niet onder de middag mag verlaten.

O

Gratis office licentie(s) voor alle leerlingen van Athena

Iedere leerling secundair onderwijs krijgt het gebruiksrecht voor een gratis Office licentie, aangeboden door Athena en Microsoft, te installeren op zijn/haar persoonlijk toestel. Deze licentie kan gebruikt worden gedurende de volledige schoolloopbaan, daarna vervalt de licentie automatisch.

Alle leerlingen hebben een licentiecode ontvangen (inloggegevens van de leerling) om Office 365 vijf maal te installeren. Hiermee worden de volgende apps geïnstalleerd op uw computer: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access, Publisher, Outlook, Skype voor Bedrijven, OneDrive voor Bedrijven

Surf hiervoor naar http://portal.office.com

  • Gebruikersnaam: @athenaoostende.be
  • Wachtwoord: *****

Via deze website kan men online werken en via de downloadlink kan men office installeren

S

In onze schoolbrochures vind je alle gegevens en nuttige informatie samen.


Download schoolbrochure

Schoolkosten worden door de ouders betaald via overschrijving, tweemaal per jaar (september en januari). Een gedetailleerde weergave van de kosten kunt u terug vinden in het schoolreglement.


Download raming kosten

In het schoolreglement vind je de wederzijdse rechten en plichten van de leerlingen, de ouders en de school.
We gaan ervan uit dat iedere ouder dit document aandachtig doorneemt, het liefst zelfs voor je je zoon of dochter inschrijft op onze school, dit om verrassingen te voorkomen. Het document biedt u een schat aan praktische informatie!

Download het schoolreglement

De leerlingen zijn verzekerd bij ETHIAS. Deze verzekering dekt alle medische kosten die het gevolg zijn van ongevallen op school en op weg van en naar de school. De leerlingen zijn ook verzekerd tegen ongevallen tijdens activiteiten extra muros die door de school worden georganiseerd.

Smartschool

Website: https://ka1-sgr27.smartschool.be leerjaar 2, 3 en 4 of  https://athena-sgr27.smartschool.be leerjaar 5 en 6

Aanmelden

Aanmelden op Smartschool Eerst moet je je aanmelden op Smartschool. Hiervoor gebruik je een browser (internetprogramma) zoals Edge (in Windows), Firefox, Google Chrome, Safari... Internet explorer wordt door Smartschool niet ondersteund. Typ als adres in de browser: https://ka1-sgr27.smartschool.be  of  https://athena-sgr27.smartschool.be . Je bekomt dan een venster waarin je je kunt aanmelden: Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op de knop Aanmelden.

Gebruikersnaam en wachtwoord heb je van de school per brief ontvangen.

Wanneer je zoon/dochter vorig jaar al school liep in Centrum, blijven dezelfde aanmeldingsgegevens geldig. De aanmeldingsgegevens voor ouders verschillen van die van je zoon/dochter. Meld niet aan met de gegevens van je zoon/dochter want dan mis je berichten die specifiek voor ouders zijn bedoeld en kun je geen afspraken maken voor het oudercontact.

Je bent ook verplicht je wachtwoord te wijzigen. Nadien krijg je een venster waar je verplicht je naam en je e-mailadres moet invullen. Dit is éénmalig maar is noodzakelijk om een bericht te kunnen ontvangen wanneer er brieven voor ouders zijn. Het mailadres is belangrijk omdat het toelaat automatisch een nieuw wachtwoord aan te vragen bij Smartschool. Na bewaren ontvang je een e-mail zoals onderstaande om je adres te bevestigen.

Berichtgeving

Smartschool heeft verschillende mogelijkheden aan boord om je op de hoogte te houden van nieuwe items bijv. berichten, brieven en bestanden op Intradesk… Dit kan via gewone e-mail, je smartphone of in de browser wanneer je Smartschool gebruikt.

Om deze berichtgeving in te stellen meld je aan op Smartschool https://ka1-sgr27.smartschool.be of  https://athena-sgr27.smartschool.bemet de gebruikersnaam en het wachtwoord voor ouders. Gebruik dus niet het wachtwoord van je zoon of dochter. Klik dan op je naam bovenaan links en nadien op Instellingen berichtgeving. In het venster dat je dan bekomt (zie hieronder), kun je je e-mailadres wijzigen en indien gewenst de berichtgeving beperken. Bij items per module kun je aanduiden bij welke items je een melding wilt ontvangen en op welk apparaat. Duid niet teveel aan want dan word je overspoeld door berichten.

Wat is een co-account?

De co-account is gekoppeld aan de Smartschoolaccount van uw zoon of dochter. Je logt in met zijn of haar gebruikersnaam maar met een eigen wachtwoord.
Je krijgt identiek dezelfde informatie te zien op Smartschool als uw zoon of dochter, zij het met enkele beperkingen (zo is het berichtenverkeer alsook ‘mijn documenten’ strikt gescheiden).

Smartschool app

Met de Smartschool App blijf je betrokken bij je school, ook als je onderweg bent. De App is geoptimaliseerd voor zowel telefoons als tablets. Dankzij de push notificaties ben je altijd op de hoogte van je nieuwe berichten. Smartschool platform: ka1-sgr27.smartschool.be of https://athena-sgr27.smartschool.be

Ik ken mijn wachtwoord niet meer …

Ben je je wachtwoord vergeten, of lukt het aanmelden gewoon niet? Geen nood, lees de oplossingen hier beneden. Lukt het dan nog niet? Contacteer in dat geval het secretariaat of de Smartschoolverantwoordelijke van de school. Zij kunnen je zeker helpen.

Mogelijkheid 1: Ik heb mijn e-mailadres ingevuld in mijn profiel in Smartschool
Als je je e-mailadres in Smartschool hebt ingevuld kan je via de aanmeldpagina van Smartschool een nieuw wachtwoord opvragen. Klik op de hyperlink ‘Wachtwoord vergeten’ en vul je gebruikersnaam in. Er zal een nieuw wachtwoord verstuurd worden naar je e-mailadres dat in Smartschool werd opgegeven.

Mogelijkheid 2: Ik heb mijn e-mailadres NIET ingevuld in mijn profiel in Smartschool
Enkel de Smartschoolbeheerder van de eigen school kan je een nieuw wachtwoord bezorgen.

Mogelijkheid 3: Mijn account is uitgeschakeld
Als je je e-mailadres in Smartschool hebt ingevuld heb je een mail ontvangen met een hyperlink om je account terug te activeren.
Geen e-mailadres ingevuld of geen mail ontvangen? In dit geval kan je enkel terecht bij de Smartschoolbeheerder van de school. Deze persoon kan je account terug activeren.

Het toekennen van een studietoelage of het recht op onderwijscheques is afhankelijk van het belastbaar inkomen van het gezin. Aanvraagformulieren en praktische inlichtingen kunt u op het secretariaat krijgen bij inschrijving of bij aanvang van het schooljaar.

U

Uurregeling 3de graad

Schooluren Begin Einde
1 8u25 9u15
2 9u15 10u05
3 10u05 10u55
Pauze
4 11u10 12u00
5 12u00 12u50
Middag
6 14u00 14u50
7 14u50 15u40
8 15u40 16u30

Uurregeling 1ste en 2de graad

Schooluren Begin Einde
1 8u25 9u15
2 9u15 10u05
Pauze
3 10u20 11u10
4 11u10 12u00
Middag
5 13u10 14u00
6 14u00 14u50
Pauze
7 15u05 15u55
8 15u55 16u45

V

Het schooljaar start op maandag 2 september 2019 en eindigt op dinsdag 30 juni 2020. De twee examenperiodes situeren zich in december 2019 en juni 2020.

De school respecteert de wettelijke vakantie- en verlofregeling.

  • Herfstvakantie: 26 oktober tot en met 3 november
  • Kerstvakantie: 21 december tot en met 5 januari
  • Krokusvakantie: 22 februari tot en met 1 maart
  • Paasvakantie: 4 april tot en met 19 april
  • Hemelvaart: 21 mei tot en met 24 mei

Pedagogische studiedag: 18 oktober.


Download de volledige timing